درود.


داستان کوتاهی از نیل گیمن که توی مجموعه داستان کوتاه جدیدش چاپ شده.

اثر بسیار زیباییه. فانتزی نیست، حتا شاید بشه گفت داستان هم نیست. اما اثر بسیار دلچسبیه که یه جور ادای دین به ری بردبری بزرگ محسوب میشه. بعد از خوندنش به سرم زد ترجمه ش کنم، و اینم ترجمه ش.
حرف های گیمن درباره ادبیات و داستان ها رو در این اثر، به هیچ عنوان از دست ندید.
 بس پیشنهاد میشه.