درود.

در این بلاگ، ترجمه های خودم رو قرار میدم و درباره وضعیت ترجمه های چاپی صحبت می کنم.

امید که خدمتی باشه.