درود.

 

ترجمه داستان کوتاهی از نیل گیمن، که در مجموعه Trigger Warning منتشر شده.

شخصن بسیار دوستش داشتم.

 

 

سقوط به دریای بی خورشید - اثر نیل گیمن