درود.

 

این هم فصل اول از جلد دوم سه‌گانه جنگ گناه. داستان شدیدن پر هیجان و جذاب شروع شده و نثر ناک هم الحق قوی‌تر از جلد اوله.

 

خدمت شما.    لینک

 

شایان باشید!

 

پ.ن) بعیده دیگه فصلی قرار بدم. یحتمل باید منتظر انتشار کتاب بمونید. :دی